صفحه اصلي

نکته ها

مخمرهای که در ایران جهت پخت کیک استفاده می شود همگی از خمیر گندم درست می شوند یعنی خمیر ترش شده ای می باشد که بصورت خشک شده (آرد شده) مصرف می گردد. در مدلهای مشابه خارجی این مشکل برای بیماران سیلیاکی حل شده و  با قید کلمه فاقد گلوتن جهت مصارف کیک پزی استفاده می شود.

 

شیرخشک PDF پرینت ایمیل

 

شیر خشک  Multi : این شیر خشک محصول شرکت سلیای فرانسه، فاقد گلوتن و سوکروز است و در نوزادانی که در اثر عدم تحمل سوکروز، لاکتوز و حساسیت به گلوتن اسهال های شدید دارند مصرف می شود.
شیر خشک pro sorbee 1 ، pro sorbee 2 ، Biomil soy : فاقد گلوتن و سوکروز هستند، پایه پروتئینی آنها به جای شیر گاو از پروتئین سویا تهیه شده است و برای نوزادانی که به شیر خشک های پایه شیر گاو و یا حتی شیر مادر حساسیت دارند و دچار اسهال های شدید ناشی از عدم تحمل به لاکتوز، سوکروز و حساسیت ناشی از گلوتن هستند، مصرف می شوند.