صفحه اصلي

نکته ها

اگر چه اكثر بيماراني كه علائم جديد يا عود كننده دارند، زماني كه فرضاً تحت رژيم غذايي بدون گلوتن قرار دارند، در حقيقت گلوتن دريافت مي‌كنند، چه عمدي چه غيرعمدي، ممكنست بطور قابل توجهي عوارض جدي بيماري سیلياك را داشته باشند كه شامل آدنوكارسينوماي روده، انتروپاتي درگير با لنفوست T يا بيماري اسهال مداوم و شديد مي‌باشد.
شیرخشک PDF پرینت ایمیل

 

شیر خشک  Multi : این شیر خشک محصول شرکت سلیای فرانسه، فاقد گلوتن و سوکروز است و در نوزادانی که در اثر عدم تحمل سوکروز، لاکتوز و حساسیت به گلوتن اسهال های شدید دارند مصرف می شود.
شیر خشک pro sorbee 1 ، pro sorbee 2 ، Biomil soy : فاقد گلوتن و سوکروز هستند، پایه پروتئینی آنها به جای شیر گاو از پروتئین سویا تهیه شده است و برای نوزادانی که به شیر خشک های پایه شیر گاو و یا حتی شیر مادر حساسیت دارند و دچار اسهال های شدید ناشی از عدم تحمل به لاکتوز، سوکروز و حساسیت ناشی از گلوتن هستند، مصرف می شوند.