صفحه اصلي

نکته ها

بیکینگ پودر ساخت ایران محتوی نشاسته گندم می باشد ولی در مدلهای مشابه خارجی انواع ساخته شده از نشاسته ذرت و برنج نیز وجود دارد که بیماران سیلیاکی از آن جهت  پخت کیک استفاده می کنند. پس پیش از مصرف حتماً برچسب محتویات را بدقت مطالعه نمایید.
شیرخشک PDF پرینت ایمیل

 

شیر خشک  Multi : این شیر خشک محصول شرکت سلیای فرانسه، فاقد گلوتن و سوکروز است و در نوزادانی که در اثر عدم تحمل سوکروز، لاکتوز و حساسیت به گلوتن اسهال های شدید دارند مصرف می شود.
شیر خشک pro sorbee 1 ، pro sorbee 2 ، Biomil soy : فاقد گلوتن و سوکروز هستند، پایه پروتئینی آنها به جای شیر گاو از پروتئین سویا تهیه شده است و برای نوزادانی که به شیر خشک های پایه شیر گاو و یا حتی شیر مادر حساسیت دارند و دچار اسهال های شدید ناشی از عدم تحمل به لاکتوز، سوکروز و حساسیت ناشی از گلوتن هستند، مصرف می شوند.