صفحه اصلي

نکته ها

گندم سیاه(buckwheat)، فاقد گلوتن و سرشار از مواد مغذی و با ارزش است و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
افراد حساس به گلوتن باید در مورد خرید آرد گندم سیاه بسیار مراقب باشند. زیرا احتمال آلودگی آن بعلت استفاده ازدستگاه های که گندم حاوی گلوتن را آرد می کنند، وجود دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از آرد شدن با گندم حاوی گلوتن مخلوط شود. لذا به محض بروز علائم پس از مصرف این آرد، پزشک معالج خود را در جریان قرار دهید.

شیرخشک PDF پرینت ایمیل

 

شیر خشک  Multi : این شیر خشک محصول شرکت سلیای فرانسه، فاقد گلوتن و سوکروز است و در نوزادانی که در اثر عدم تحمل سوکروز، لاکتوز و حساسیت به گلوتن اسهال های شدید دارند مصرف می شود.
شیر خشک pro sorbee 1 ، pro sorbee 2 ، Biomil soy : فاقد گلوتن و سوکروز هستند، پایه پروتئینی آنها به جای شیر گاو از پروتئین سویا تهیه شده است و برای نوزادانی که به شیر خشک های پایه شیر گاو و یا حتی شیر مادر حساسیت دارند و دچار اسهال های شدید ناشی از عدم تحمل به لاکتوز، سوکروز و حساسیت ناشی از گلوتن هستند، مصرف می شوند.